Cách nhận số NIF ở Bồ Đào Nha - EU Immi

Cách nhận số NIF ở Bồ Đào Nha

Số NIF Là Gì?

NIF (Número de Identificação Fiscal), còn được gọi là số đóng góp (“Número de Contribuinte”). Số NIF ở Bồ Đào Nha là một số gồm 9 chữ số duy nhất cho mỗi cá nhân và sẽ được tìm thấy trên bất kỳ thư tín thuế nào với Cơ quan Thuế cũng như trên thẻ thuế. Mỗi người sẽ được cấp thẻ thuế cũng như thẻ căn cước công dân Bồ Đào Nha.

Ai Phải Sử Dụng Số NIF Bồ Đào Nha?

Bất kỳ ai sống ở Bồ Đào Nha đều phải có mã số thuế NIF, đặc biệt nếu họ điều hành các hoạt động tài chính chính thức / hợp pháp (tức là mở tài khoản ngân hàng hoặc mua tài sản ) ở Bồ Đào Nha. Trong trường hợp đó, việc lấy số NIF là điều bắt buộc đối với cư dân, người không cư trú và công dân của Bồ Đào Nha. Không có chế tài hình sự nếu một người không có số NIF, nhưng có nhiều lĩnh vực mà một cá nhân ở Bồ Đào Nha cần sử dụng nó. Vì vậy, nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ loại giao dịch tài chính chính thức nào ở Bồ Đào Nha, bạn phải có số NIF Bồ Đào Nha.

Tôi Có Thể Sử Dụng Số NIF Bồ Đào Nha Của Mình Ở Đâu?

Có nhiều lĩnh vực mà bạn phải sử dụng số như:

 • Mua bán tài sản.
 • Kế thừa tài sản của Bồ Đào Nha trong một di chúc.
 • Mở tài khoản ngân hàng.
 • Nhận các khoản vay (ví dụ: thế chấp,…).
 • Đóng thuế ở Bồ Đào Nha.
 • Nhận một khoản thu nhập cho kinh doanh / công việc.
 • Đang theo học một trường đại học địa phương.
 • Nhận các khoản chi an sinh xã hội.
 • Thiết lập viễn thông hoặc tiện ích.
 • Mua một chiếc xe hơi, hoặc đơn xin giấy phép lái xe.
 • Ký hợp đồng điện thoại di động.
 • Và hầu hết các hoạt động tài chính khác.

Bạn sẽ được cấp thẻ thuế Bồ Đào Nha khi bạn nhận được số NIF vĩnh viễn ở Bồ Đào Nha. Thẻ có kích thước thẻ tín dụng có chứa số NIF duy nhất của bạn, ngày phát hành và cơ quan thuế khu vực đã cấp thẻ. Chi phí hiện tại của thẻ thuế Bồ Đào Nha là 6,80 EUR.

Điều quan trọng cần biết là việc đăng ký số NIF ở Bồ Đào Nha có phần khác nhau đối với công dân EU và không thuộc EU. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về cách đăng ký tùy thuộc vào quốc gia và nơi cư trú của bạn:

1. Nếu Bạn Không Phải Là Cư Dân Của Bồ Đào Nha

Có thể đăng ký số mà không cần ở Bồ Đào Nha. Trong trường hợp này, các cá nhân có thể lấy số NIF tạm thời bởi đại diện hoặc luật sư người Bồ Đào Nha mà họ chỉ định làm người ủy nhiệm. Số tạm thời sẽ được thay thế bằng số thường trú sau một vài tháng hoặc sau khi cá nhân đó là thường trú nhân ở Bồ Đào Nha.

2. Nếu Bạn Là Cư Dân Của Bồ Đào Nha

Bạn có thể đăng ký NIF theo nhiều cách khác nhau được nêu dưới đây:

 • Bạn có thể trực tiếp đến “Finanças” (văn phòng thuế địa phương), hoặc bạn có thể đến cửa hàng của người dân. Các doanh nghiệp có thể đăng ký trực tuyến “Finanças”.
 • Bạn có thể chỉ định một luật sư hoặc một công ty tốt để thay mặt bạn nộp đơn.
error: Content is protected !!