Các loại Visa định cư Mỹ trong năm 2020 - EU Immi

Các loại Visa định cư Mỹ trong năm 2020

1. Visa định cư Mỹ theo diện dành cho thành viên trực hệ và thành viên gia đình

Visa này nghĩa là bạn đang định cư nhằm mục đích đoàn tụ với gia đình gần gũi của bạn đang sống ở Mỹ. Đây có thể là cha/ mẹ, hôn phu/ hôn thê hoặc vợ / chồng của bạn;  nếu bạn có gia đình ở Mỹ, hoặc bạn đã đính hôn/ kết hôn với một công dân Mỹ, thì bạn đủ điều kiện nộp hồ sơ xin thị thực nhập cư này.

error: Content is protected !!