Các khung tính điểm định cư Canada – Saskatchewan - EU Immi

Các khung tính điểm định cư Canada – Saskatchewan

1. VỐN CON NGƯỜI

Độ tuổi

Tài liệu yêu cầu:

 • Giấy khai sinh
 • Hộ chiếu
 • CMND
Tuổi Điểm
20 và nhỏ hơn 0
21 – 29 10
30 – 39 15
40 – 54 10
55+ 0
Điểm tối đa 15

 

Khảo sát

Tài liệu yêu cầu:

 • Hộ chiếu / Visa
 • Báo cáo chuyến khảo sát
Yêu cầu Điểm
Đã thực hiện một chuyến khảo sát Saskatchewan trong ít nhất 05 ngày làm việc với bằng chứng liên hệ với các bên kinh doanh có liên quan 15
Phải có tối thiểu 15 điểm để thành công trong kinh doanh, trồng trọt,
mua một doanh nghiệp và một cơ hội kinh doanh ở nông thôn hiện có.

 

Khả năng ngôn ngữ

 • Kết quả kiểm tra đào tạo tiếng Anh quốc tế (IELTS)
 • Kết quả kiểm tra Chương trình chỉ số thông thạo tiếng Anh Canada (CELPIP General)
 • Kiểm tra d’évalval de français

Bài kiểm tra ngôn ngữ không bắt buộc; tuy nhiên điểm cho ngôn ngữ sẽ không được tính nếu không nộp kết quả kiểm tra ngôn ngữ đủ điều kiện.

CLB Điểm
Không có bài kiểm tra tiếng anh 0
CLB 4 5
CLB 5 10
CLB 6+ 15
Điểm tối đa 15

 

Bằng cấp – Giáo dục

c

Chi tiết Tài liệu yêu cầu Điểm
Có chứng nhận thương mại hoặc nghề nghiệp yêu cầu ít nhất một (1) năm toàn thời gian đào tạo sau trung học hoặc học nghề tương đương Chứng chỉ tập sự bao gồm chi tiết chương trình, ngày và giờ 10
Đã hoàn thành bằng Cử nhân hoặc Bằng cấp Chỉ định trong lĩnh vực Kinh doanh, Nông nghiệp hoặc Khoa học / Công nghệ Giấy chứng nhận giáo dục, bằng cấp hoặc bằng cấp với bảng điểm chính thức 15
Điểm tối đa 15

Tài sản cá nhân / kinh doanh ròng

Yêu cầu: Báo cáo xác minh tài chính của bên thứ ba

CLB Điểm
$500,000 – $549,999 CAD 0
$550,000 – $749,999 CAD 5
$750,000 – $999,999 CAD 10
$1,000,000+ CAD 15
Điểm tối đa 15

 

2. KINH NGHIỆM KINH DOANH

Kinh nghiệm kinh doanh hoặc nông nghiệp

Yêu cầu tài liệu:

 • Lý lịch nghề nghiệp
 • Biểu đồ tổ chức
 • Đăng ký kinh doanh / Giấy phép
 • Đăng ký thuế
 • Xác minh tài chính của bên thứ ba
Kinh nghiệm Điểm
4 – 7 năm kinh nghiệm kinh doanh / trang trại 10
8 năm trở lên kinh nghiệm kinh doanh / trang trại 15
4 – 7 năm kinh nghiệm kinh doanh / trang trại với 50% + quyền sở hữu trong kinh doanh 15
8 năm trở lên kinh nghiệm kinh doanh / trang trại với 50% + quyền sở hữu trong kinh doanh 20
Điểm tối đa 20

Bạn đã được tính điểm nếu bạn có kinh nghiệm kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định.
Kinh nghiệm kinh doanh là kinh nghiệm cá nhân liên quan trực tiếp đến quyền sở hữu và quản lý của hoạt động kinh doanh, trong đó bạn đã giả định các rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh và được hưởng lợi từ các phần thưởng hoặc thành công của doanh nghiệp. Kinh nghiệm quản lý kinh doanh nói chung không đủ điều kiện.

Điểm được trao cho nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh đã đạt được trong 10 năm ngay trước thời điểm nộp EOI. Ứng viên phải có tối thiểu 03 năm là chủ doanh nghiệp trong vòng 10 năm trước khi nộp EOI. Kinh nghiệm phải phù hợp với kế hoạch thành lập doanh nghiệp được đề xuất.

Doanh thu kinh doanh

Yêu cầu tài liệu:

 • Báo cáo xác minh tài chính của bên thứ ba
Tổng doanh thu Điểm
 $50.000 – $99.999 CAD 5
$100.000 – $249.999 CAD 10
$250.000 – $499.999 CAD 15
$500,000 CAD + 20
Điểm tối đa 10

 

Cải tiến

Yêu cầu tài liệu:

 • Báo cáo xác minh tài chính của bên thứ ba
 • Bằng chứng về bằng sáng chế
 • Sơ đồ tổ chức

Có thể yêu cầu tối đa 10 điểm cho yếu tố này

Kinh nghiệm kiểm chứng trước đây Điểm
Thương mại xuất khẩu 10
Bằng sáng chế đã đăng ký 10
Kinh doanh Gazelle 10
Điểm tối đa 10

 

3. KẾ HOẠCH THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Mức đầu tư

Yêu cầu tài liệu:

 • Kế hoạch thành lập doanh nghiệp
 • Thỏa thuận mua / bán có điều kiện
 • Hóa đơn
 • Giấy phép và / hoặc Đăng ký
 • Báo cáo xác minh tài chính của bên thứ ba
Tổng vốn đầu tư để thành lập hoặc mua và mở rộng một doanh nghiệp đủ điều kiện ở Saskatchewan Điểm
$200,000 – $349,999 CAD 0
$350,000 – $499,999 CAD 5
$500,000 – $749,999 CAD 10
$750,000 – $999,999CAD 15
$1,000,000+ CAD 20
Điểm tối đa 20

 

Đầu tư vào ngành kinh tế chủ chốt

 • Kế hoạch thành lập doanh nghiệp
 • Thỏa thuận mua / bán có điều kiện
 • Báo cáo chuyến khảo sát
 • Lý lịch nghề nghiệp
 • Thông tin giáo dục

  Có thể yêu cầu tối đa 15 điểm cho yếu tố này

Hoạt động kinh doanh dự kiến Điểm
Khoa học và công nghệ 15
Sản xuất 15
Xuất khẩu 15
Kế thừa kinh doanh nông thôn 15
Phát triển kinh doanh nông thôn 15
Điểm tối đa 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!