Các khung tính điểm định cư Canada – New Brunswick - EU Immi

Các khung tính điểm định cư Canada – New Brunswick

1. Tuổi

Bạn có thể được tối đa 10 điểm dựa trên độ tuổi của bạn. Bạn phải từ 22-55 tuổi.

Tuổi của bạn được đánh giá kể từ ngày nộp đơn đăng ký hoàn chỉnh cho Sở Di trú Canada để đáp lại Lời mời đăng ký (ITA) và số đơn đăng ký được chỉ định. Tuổi không được xem xét từ ngày Sở Di trú  nhận được EOI của bạn.

Tuổi Điểm
21 và nhỏ hơn 0
22 – 34 5
35 – 50 10
51 – 55 5
Điểm tối đa 10

2. Ngôn ngữ

Bạn có thể được thưởng tối đa 25 điểm dựa trên khả năng ngôn ngữ của mình. Bạn phải đáp ứng mức tối thiểu của Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) 5 bằng tiếng Anh hoặc Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) 5 bằng tiếng Pháp ở cả bốn khả năng ngôn ngữ: đọc, viết, nghe và nói bằng Ngôn ngữ chính thức thứ nhất và thứ hai.

Bạn phải cung cấp kết quả kiểm tra hợp lệ từ một trong những nhà cung cấp kiểm tra ngôn ngữ của bên thứ ba được chỉ định sau:

 • Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế chung:  www.ielts.ca
 • Chương trình chỉ số thông thạo tiếng Anh Canada chung: www.celpip.ca
 • Test d’Evaluation de Français: www.centredelanguefrancaiseparis/tests-diplomes/test-evaluationfrancais-tef/tef-canada
Ngôn ngữ CLB Đọc Viết Nghe Nói Điểm tối đa
Ngôn ngữ chính thức thứ 1 CLB 7+ 5 5 5 5 20
CLB 6 4 4 4 4
CLB 5 3 3 3 3
Ngôn ngữ chính thức thứ 2 CLB 5+ 5 5

3. Giáo dục

Bạn có thể được tối đa 25 điểm dựa trên chứng chỉ giáo dục Canada hoặc giá trị của chứng chỉ giáo dục nước ngoài theo tiêu chuẩn Canada. Bạn phải có tối thiểu hai năm học sau trung học.

Bạn phải cung cấp chứng chỉ giáo dục Canada hoặc chứng chỉ giáo dục nước ngoài và báo cáo Đánh giá uy tín giáo dục (ECA) từ một cơ quan được chỉ định để chứng minh rằng bằng cấp hoặc chứng chỉ ở nước ngoài của bạn tương đương với chứng chỉ Canada.

Giáo dục nước ngoài phải được xác minh bởi một ECA trong vòng 5 năm gần nhất trước ngày số hồ sơ được Sở di trú cấp. ECA được chấp nhận từ các cơ quan sau:

 • Dịch vụ giáo dục so sánh – Trường tiếp tục nghiên cứu (CES) của Đại học Toronto;
 • Dịch vụ đánh giá uy tín quốc tế (ICES);
 • Dịch vụ đánh giá uy tín quốc tế của Canada (ICAS);
 • Dịch vụ đánh giá trình độ quốc tế (IQAS);
 • Hội đồng Y khoa Canada;
 • Hội đồng kiểm tra Dược phẩm Canada; và,
 • Dịch vụ Giáo dục Thế giới (WES)
Giáo dục – Canada hoặc tương đương Điểm

Sau đại học

Bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ

Được cấp bằng tốt nghiệp của một trường cao đẳng hoặc đại học, sau khi hoàn thành bằng Cử nhân hoặc bằng Thạc sĩ. 25
Sau trung học
bằng cấp học thuật
Được cấp bằng bởi một trường cao đẳng hoặc đại học để hoàn thành chương trình giảng dạy đại học cần ít nhất ba năm học toàn thời gian. 20
Sau trung học
bằng tốt nghiệp
Được cấp chứng chỉ trong một giao dịch cụ thể yêu cầu ít nhất hai năm học toàn thời gian sau trung học. 15
Điểm tối đa 25

4. Tài sản ròng cá nhân

Điểm không được trao cho việc đáp ứng các yêu cầu về tài sản ròng cá nhân.

Giá trị tài sản ròng cá nhân có nghĩa là giá trị của tổng tài sản trừ giá trị của tổng nợ phải trả.

Bao gồm tất cả tài sản của bạn cũng như của vợ / chồng hoặc người chung sống hợp pháp của bạn và phải có tên một hoặc cả hai người. Bạn phải có một tài sản ròng cá nhân có thể kiểm chứng được ít nhất là 600.000 đô la CAD trong đó 300.000 đô la CAD phải có tính thanh khoản cao. Tài sản ròng cá nhân của bạn phải được sở hữu một cách hợp pháp và phải được xác nhận bởi một chuyên gia bên thứ ba do Sở di trú chỉ định. Bạn phải tiết lộ tài sản ròng đầy đủ. Tiền thừa kế, quyên góp và quà tặng nhận được ít hơn 06 tháng trước khi Sở di trú nhận được đơn sẽ không được xét là đủ điều kiện đối với tài sản ròng.

Tổng số tài sản có nghĩa là tiền mặt trong tài khoản ngân hàng hiện tại; tiền gửi cố định (có kỳ hạn); lương hưu; cổ phiếu giao dịch công khai, trái phiếu và quỹ tương hỗ; bất động sản và đầu tư vào một hoặc nhiều doanh nghiệp.

Tổng số nợ phải trả là có nghĩa là thế chấp, nợ cá nhân và các khoản nợ khác.

Tài sản ròng cá nhân

(Bạn phải có khả năng trả lời “Có” với cả hai câu hỏi)

 Có    Không

600.000 đô la CAD, hoặc lớn hơn trong tổng giá trị ròng cá nhân.

Ít nhất 300.000 đô la CAD tài sản ròng cá nhân của bạn có thể dễ dàng chuyển nhượng và có sẵn và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi các khoản nợ và / hoặc các nghĩa vụ chi trả khác.

5. Quyền sở hữu doanh nghiệp và/hoặc kinh nghiệm quản lý cấp cao

Là chủ doanh nghiệp, bạn có thể được tối đa 20 điểm dựa trên quyền sở hữu doanh nghiệp của bạn.

 • Bạn phải là chủ doanh nghiệp (ít nhất 33 3%) trong ít nhất 03 trong số 05 năm qua; và
 • chịu trách nhiệm giám sát ít nhất hai nhân viên.

Dựa trên kinh nghiệm quản lý cấp cao của bạn có thể được tối đa 12 điểm.

 • quản lý tổ chức, bộ phận hoặc thành phần của tổ chức; hoặc nắm giữ chức năng thiết yếu trong tổ chức; và
 • người quản lý cấp cao trong một doanh nghiệp 05 trong 05 năm qua; và
 • chịu trách nhiệm giám sát ít nhất hai nhân viên; và
 • có quyền thuê và sa thải, hoặc đề nghị những việc này và các hành động nhân sự khác, chẳng hạn như thăng chức và ủy quyền; và
 • cá nhân tham gia vào các hoạt động hàng ngày với tư cách là người ra quyết định chính; và
 • Bạn phải tham gia tích cực vào một khu vực tư nhân, vì lợi nhuận, công ty không thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi chính phủ hoặc khu vực tự nguyện.
Kinh nghiệm sở hữu kinh doanh Số năm kinh nghiệm Điểm
Chủ doanh nghiệp (ít nhất 33,3%), cá nhân tham gia vào các hoạt động hàng ngày với tư cách là người ra quyết định chính, chịu trách nhiệm giám sát ít nhất hai người. 10  trong 10 năm qua 20
6 đến 9 năm trong 10 năm qua 18
3 năm trong 5 năm qua 15
Kinh nghiệm quản lý cấp cao  Số năm kinh nghiệm Điểm
Quản lý cấp cao, cá nhân tham gia vào các hoạt động hàng ngày với tư cách là người ra quyết định chính chịu trách nhiệm giám sát ít nhất hai người. 10 năm trong 10 năm qua 12
6-9 năm trong 10 năm qua 10
5 năm trong 5 năm qua 5
Điểm tối đa 20

6. Business Concept (mô hình xây dựng kinh doanh)

Bạn phải gửi một business concept từ 1.000 đến 1.500 từ với EOI của bạn. Chi tiết về business concept của bạn phải được hoàn thành trong mẫu được cung cấp trong Biểu mẫu quan tâm – Luồng doanh nhân (NB-001ES)

Bạn có thể được thưởng tối đa 15 điểm cho các yếu tố kinh doanh của mình. Bạn phải chứng minh rằng khái niệm kinh doanh mang lại lợi ích kinh tế cho New Brunswick và hoạt động cho mục đích chính là kiếm lợi nhuận bằng cách cung cấp sản phẩm và / hoặc dịch vụ.

Yếu tố kế hoạch kinh doanh  Điểm
Ứng viên sẽ chuyển 10 năm sở hữu doanh nghiệp hoặc kinh nghiệm quản lý cao cấp cho cùng ngành và lĩnh vực ở New Brunswick. 3
Ứng viên sẽ thành lập hoặc mua một doanh nghiệp trong một ngành công nghiệp trọng điểm. 3
Kinh doanh nằm bên ngoài Fredericton, Saint John và Moncton. 3
Chi phí đủ điều kiện lớn hơn $ 500,000 CAD, hoặc 4
Chi phí đủ điều kiện là từ $ 351,000 CAD đến $ 499,000 CAD, hoặc 3
Chi phí đủ điều kiện là từ $ 250.000 CAD đến $ 350.000 CAD. 2
Ứng viên đã xác định (các) thị trường mục tiêu cho doanh nghiệp có trụ sở tại New Brunswick và 2*
Ứng viên có kiến ​​thức về các đạo luật, quy định và quy định, và
Ứng viên đã xác định các nguồn lực kinh doanh có liên quan.
Kinh doanh sẽ tăng cường nghiên cứu, phát triển và công nghệ thương mại hóa. 2*
Kinh doanh sẽ chuyển kiến ​​thức chuyên môn và chuyên môn đến New Brunswick.
Kinh doanh sẽ thu hút các hoạt động kinh doanh mới đến New Brunswick.
Kinh doanh sẽ liên kết New Brunswick với các thị trường toàn cầu và có giá trị.
Điểm tối đa  15

* Ứng viên phải đáp ứng ít nhất hai điều kiện để nhận được tổng điểm

7. Khả năng thích nghi của người phối ngẫu hoặc người chung sống hợp pháp của bạn

Bạn có thể được thưởng tối đa 5 điểm nếu vợ / chồng hoặc người chung sống hợp pháp của bạn đã học hoặc làm việc ở New Brunswick và đáp ứng mức độ tối thiểu CLB 5 bằng tiếng Anh hoặc NCLC 5 bằng tiếng Pháp ở cả bốn khả năng ngôn ngữ được xác nhận bởi kết quả của một bài kiểm tra ngôn ngữ được quản lý bởi một cơ quan kiểm tra IRCC được chỉ định

Khả năng thích ứng cho người phối ngẫu hoặc đối tác chung của bạn  Điểm
Hoàn thành chương trình học toàn thời gian ít nhất một năm tại một tổ chức sau trung học được công nhận ở New Brunswick sau tuổi 17 và có giấy phép học tập hợp lệ, hoặc 5
Hoàn thành ít nhất sáu tháng làm việc toàn thời gian liên tục ở New Brunswick.
Đạt tiêu chuẩn tối thiểu CLB 5 bằng tiếng Anh hoặc NCLC 5 bằng tiếng Pháp ở cả bốn khả năng ngôn ngữ (nghĩa là đọc, viết, nghe, nói).
Điểm tối đa 5

Xem chi tiết về thang điểm và các hướng dẫn khác của diện đề cử tỉnh bang New Brunswick TẠI ĐÂY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!