Các khung tính điểm định cư Canada - British Columbia (BCPNP) - EU Immi

Các khung tính điểm định cư Canada – British Columbia (BCPNP)

Mỗi mục của đơn đăng ký đều có điểm tối thiểu hợp lệ. Ứng viên phải đạt được điểm tối thiểu trong mỗi mục để có thể tham gia vào vòng tuyển chọn.

Điểm tối đa là 200

Chấm điểm Điểm
Phần tự khai Kinh nghiệm và sở hữu 24
Tài sản ròng 6
Tổng đầu tư cá nhân 10
Công việc 15
Dân số vùng dân cư 6
Vùng của BC 12
Yếu tố thích nghi 67
Tổng điểm phần tự khai 140
Business concept Khả thi kinh doanh 30
Khả năng chuyển đổi của các kỹ năng 15
Lợi ích kinh tế 15
Tổng điểm Business Concept 60
Điểm tối đa 200
Kinh nghiệm

Ứng viên sẽ nhận điểm dựa trên quyền sở hữu doanh nghiệp và/hoặc kinh nghiệm quản lí cấp cao.

Ứng viên phải cung cấp chi tiết về kinh nghiệm làm việc/kinh doanh của ứng viên trong vòng 5 năm. Chi tiết về kinh nghiệm làm việc không được trùng lặp trong cả hai phần.

Ứng viên không thể yêu cầu kinh nghiệm quản lý cấp cao nếu ứng viên làm việc tại cùng một doanh nghiệp mà họ sở hữu hơn 10% cổ phần trong cùng thời gian.

Ví dụ, nếu ứng viên sở hữu 20% vốn doanh nghiệp nhưng vẫn làm việc với chức danh là Tổng giá đốc, ứng viên sẽ chỉ có thể được tính điểm cho kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp có vốn sở hữu.

Ứng viên phải đạt ít nhất 8 điểm để đáp ứng những yêu cầu tối thiểu cho mục này.

Kinh nghiệm Tổng thời gian Điểm
Kinh nghiệm sở hữu-quản lý kinh doanh Ít hơn 12 tháng 0
12 đến 24 tháng 7
25 đến 36 tháng 12
37 đến 48 tháng 16
49 đến 59 tháng 19
60 tháng hoặc hơn 22
Kinh nghiệm quản lý cấp cao Ít hơn 24 tháng 0
24 đến 48 tháng 4
49 đến 60 tháng 8
61 tháng hoặc hơn 12
Điểm tối đa 22

Ngoài ra, bạn sẽ được thưởng điểm nếu bạn sở hữu 100% doanh nghiệp trong ít nhất 3 trong 5 năm gần nhất. Quyền sở hữu 100% của doanh nghiệp có thể được chia sẻ giữa bạn, vợ / chồng hoặc đối tác luật pháp chung và/hoặc con cái phụ thuộc của bạn.

Thời lượng Điểm
Sở hữu kinh doanh Dưới 3 năm với 100% quyền sở hữu trong vòng 5 năm gần nhất 0
100% quyền sở hữu ít nhất 3 năm trong vòng 5 năm 2
Điểm tối đa 2
Tài sản

Ứng viên sẽ nhận được điểm dựa trên tổng tài sản bao gồm của cả vợ/chồng hoặc con cái phụ thuộc, nếu có.

Bạn sẽ phải cung cấp thông tin về những điều sau đây:

 • Tài sản lưu động:
  – Tiền gửi ngân hàng (ví dụ: tài khoản tiết kiệm và tiết kiệm cá nhân)
  – Đầu tư ngắn hạn (ví dụ: cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi có kỳ hạn có thể tất toán trong vòng một năm)
  – Tài sản lưu động khác (bạn phải xác định cụ thể)
 • Các tài sản khác:
  – Bất động sản (ví dụ: bất động sản, quyền sở hữu tài sản cá nhân và thương mại)
  – Quyền sở hữu doanh nghiệp (nghĩa là giá trị sổ sách hiện tại của quyền sở hữu phần trăm của doanh nghiệp của bạn)
  – Quỹ hưu trí và các tài sản khác (bạn phải ghi rõ)
 • Nợ phải trả:
  – Thế chấp bất động sản
  – Các khoản nợ khác (ví dụ: các khoản vay cá nhân, nợ thẻ tín dụng)

Điểm tối đa cho phần này là 6. Ứng viên phải đạt tối thiểu 2 điểm để đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu cho mục này.

Tài sản cá nhân Điểm
Tổng tài sản hiện tại Ít hơn 10,000 đô 0
$10,000 đến $49,999 1
$50,000 đến $199,999 2
$200,000 trở lên 3
Tổng tài sản cá nhân Ít hơn $300,000 0
$300,000 đến $999,999 1
$800,000 đến $1,999,999 2
$1,000,000 hoặc nhiều hơn 3
Điểm tối đa 6
Khoản đầu tư cá nhân

Ứng viên sẽ nhận được điểm dựa trên khoản đầu tư cá nhân vào doanh nghiệp.

Biểu mẫu đăng ký BCPNP trực tuyến bao gồm các mục đầu tư điển hình dưới dạng các mục thả xuống. Bạn có thể thêm các trường mục đầu tư vào bảng bằng cách chọn “khác”.

Điểm tối đa cho phần này là 10. Ứng viên phải đạt tối thiểu 6 điểm.

Tổng đầu tư cá nhân Điểm
Ít hơn $100,000 0
$100,000 đến $349,999 6
$350,000 đến $599,999 8
$600,000 hoặc hơn 10
Điểm tối đa 10
Công việc

Ứng viên sẽ nhận điểm dựa trên dựa trên việc làm dự kiến tạo ra, và việc duy trì công việc nếu họ mua lại một doanh nghiệp hiện có. Lượng công việc tạo ra phải thực hiện trong vòng 365 ngày (12 tháng) khi đến BC.

Điểm tối đa cho phần này là 15 điểm. Ứng viên phải đạt ít nhất 10 điểm. Ngoài ra, ứng viên sẽ không đủ điều kiện nếu không thể tạo ra ít nhất một công việc toàn thời gian cho công dân/thường trú dân Canada.

Số lượng công việc toàn thời gian dự kiến Điểm
Ít hơn 1 0
1 10
2 – 4 11
5 – 7 13
8 hoặc nhiều hơn 15
Điểm tối đa 15
Dân số vùng dân cư

BC PNP tập trung vào việc thu hút đầu tư vào Vùng dân cư và trong mẫu đăng ký BCPNP Online, điểm cao hơn được trao cho các khoản đầu tư được đề xuất trong vùng dân cư có dân số thấp hơn.

Quy mô dân số cộng đồng được xác định trong trang Hồ sơ Vùng dân cư của trang BC PNP.

Không có điểm yêu cầu tối thiểu cho phần này

Dân số Vùng dân cư Điểm
40,000 – 75,000 1
20,000 – 39,999 2
15,000 – 19,999 3
10,000 – 14,999 4
5,000 – 9,999 5
Ít hơn 5,000 6
Điểm tối đa 6
Các vùng của British Columbia

BC PNP sẽ chỉ định các điểm bổ sung trong Business concept của bạn cho vị trí của doanh nghiệp được đề xuất dựa trên các vùng và khu vực phát triển của B.C.

Không có điểm yêu cầu tối thiểu cho phần này.

Vùng ở BC Điểm
Lower Mainland / Southwest
• Fraser Valley
• Greater Vancouver
• Squamish-Lillooet
• Sunshine Coast
1
Vancouver Island and Coast
• Alberni-Clayoquot
• Capital
• Central Coast
• Comox Valley
• Cowichan Valley
• Mount Waddington
• Nanaimo
• Powell River
• Strathcona
2
Thompson-Okanagan
• Central Okanagan
• Columbia-Shuswap
• North Okanagan
• Okanagan-Similkameen
• Thompson-Nicola
6
Cariboo
• Cariboo
• Fraser-Fort George
10
Kootenay
• Central Kootenay
• East Kootenay
• Kootenay Boundary
10
Nechako
• Bulkley-Nechako
12
North Coast
• Kitimat-Stikine
• Skeena-Queen Charlotte
12
Northeast
• Northern Rockies
• Peace River
12
Điểm tối đa 12
Yếu tố thích nghi

Ứng viên sẽ nhận được điểm số dựa trên yếu tố thích nghi của bản thân. Các yếu tố này không phải là các tiêu chuẩn bắt buộc của BC PNP nhưng là các chỉ số hỗ trợ cho thấy khả năng thành lập doanh nghiệp của ứng viên tại BC.

*Lưu ý rằng nếu điểm Học vấn của ứng viên là 0, thì ứng viên sẽ không đủ điều kiện nộp đơn trừ khi ứng viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý tích cực của một doanh nghiệp mà ứng viên sở hữu 100% vốn trong vòng 5 năm gần nhất.

Điểm số tối đa cho phần này là 67. Không có điểm số tối thiểu trong phần này.

Yếu tố Điểm
Khả năng thành thạo Anh ngữ Không có hoặc tối thiểu, tương đương và thấp hơn CLB 3 0
Hiểu biết căn bản, tương đương CLB 4 5
Trung cấp tương đương CLB 5 10
Trung cấp tương đương CLB 6 15
Cao cấp tương đương CLB 7 và cao hơn 23
Trình độ học vấn Trung học cơ sở trở xuống 0*
Cao đẳng đại cương
Chứng chỉ/Bằng cấp (trades/non-trades) 6
Học vị Đại học 14
Chứng chỉ/Bằng cấp sau Đại học
Học vị Thạc sĩ 16
Học vị Tiến sĩ/Giáo sư
Tuổi Ít hơn 25 2
25-29 8
30-44 16
45-54 10
55-64 4
65 hoặc hơn 0
Kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm kinh doanh, hoặc học tập ít nhất 12 tháng tại Canada (trong vòng 10 năm gần đây) Dưới 12 tháng 0
12-14 tháng làm việc/kinh doanh hay học tập tại Canada (được cấp phép) 4
Hơn 24 tháng kinh nghiệm làm việc và học tập tại Canada (được cấp phép) 8
Thành viên gia đình sống tại Vùng dân cư chỉ định ít nhất 12 tháng Không 0
4
Điểm tối đa 67
Ý tưởng kinh doanh

Bạn phải trả lời các câu hỏi và cung cấp chi tiết về khái niệm kinh doanh cụ thể cho đề xuất của bạn. Khái niệm kinh doanh được đề xuất của bạn sẽ được BC PNP chấm điểm.
Đối với tất cả các đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp chi tiết về những điều sau đây:

 • Mô tả về mô hình kinh doanh và hoạt động của nó: doanh nghiệp sẽ làm gì và làm như thế nào?
 • Mô tả về các loại hàng hóa và / hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp sẽ cung cấp
 • Chức danh và nhiệm vụ đề xuất của bạn, và bằng cấp của bạn liên quan đến doanh nghiệp được đề xuất như thế nào
 • Mô tả về cách thức kinh doanh của bạn sẽ khả thi về mặt thương mại: chiến lược thị trường của bạn là gì?
 • Mô tả và lý do cho các yêu cầu nhân sự của bạn
  Không bao gồm nghiên cứu thị trường chung hoặc thống kê trong khái niệm kinh doanh của bạn.

Trong phần khái niệm kinh doanh, bạn cũng sẽ được yêu cầu cho biết liệu bạn có đề xuất bất kỳ điều nào sau đây không:

 • Kinh doanh nhượng quyền
 • Hợp tác với (các) đối tác địa phương

Điểm cho Ý tưởng kinh doanh sẽ được chấm theo các yếu tố sau. Không có điểm tối thiểu trong phần này.

Ý tưởng kinh doanh Điểm
Khả thi kinh doanh 30
Khả năng chuyển đổi của các kỹ năng 20
Lợi ích kinh tế 30

Thông tin trong hướng dẫn này có hiệu lực vào ngày 14 tháng 3 năm 2019. Vui lòng kiểm tra trang web của tỉnh bang BC để đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản chính xác.

Để biết thông tin đầy đủ về các yêu cầu kinh doanh, bao gồm giải thích chi tiết về các yếu tố trong khái niệm kinh doanh, vui lòng tham khảo phần yêu cầu kinh doanh của Hướng dẫn này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!