Các câu hỏi thường gặp khi tham gia chương trình đầu tư định cư Mỹ visa EB-5 - EU Immi

Các câu hỏi thường gặp khi tham gia chương trình đầu tư định cư Mỹ visa EB-5

1. Các thành viên gia đình của nhà đầu tư EB-5 có được cấp thường trú nhân có điều kiện không?

Trả lời: Chương trình EB-5 cho phép các nhà đầu tư, vợ / chồng của họ và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi nhận được tình trạng thường trú nhân có điều kiện thông qua hình thức đầu tư. Số lượng thành viên trong gia đình không phải là vấn đề cần cân nhắc. Đối với trẻ lớn hơn, miễn là Mẫu I-526 được nộp trước 21 tuổi, chúng sẽ có thể nộp đơn xin thường trú nhân có điều kiện.

2. Người nộp đơn EB-5 có thể đến thăm Hoa Kỳ trước khi nhận được Thẻ xanh như thế nào?

Trả lời: Người nộp đơn EB-5 và các thành viên gia đình phụ thuộc của họ có thể tạm thời nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng Thị thực B-1 / B-2 trong khi chờ đợi để đạt được tình trạng thường trú nhân có điều kiện. Điều này sẽ không thành vấn đề miễn là họ tiết lộ đơn xin nhập cư đang chờ xử lý của họ và bày tỏ ý định trở về quê hương của họ.

3. Nếu người nộp đơn I-526 chính đang sống ở Hoa Kỳ bằng một loại thị thực khác và có kế hoạch điều chỉnh tình trạng thông qua Mẫu đơn I-485, thì người phụ thuộc sống ở nước ngoài có thể nộp đơn xin Thị thực EB-5 như thế nào?

Trả lời: Sau khi người nộp đơn chính đã điều chỉnh tình trạng của mình, có thể nộp đơn xin các quyền lợi để tham gia cho bất kỳ thành viên gia đình phụ thuộc nào. Tuy nhiên, có thể nhanh hơn đối với người nộp đơn chính trở về nhà và làm thủ tục tại lãnh sự quán cùng lúc với gia đình của mình. Vì mỗi trường hợp là khác nhau, tốt nhất bạn nên tham khảo cố vấn di trú để xác định hướng hành động tốt nhất.

4. Thanh thiếu niên có thể nộp đơn xin Thị thực EB-5 không?

Trả lời: Mặc dù không có yêu cầu về độ tuổi theo luật định đối với Chương trình EB-5, nhưng để thực hiện khoản đầu tư cần thiết, nhà đầu tư phải có khả năng thực hiện hợp đồng một cách hợp pháp (ví dụ: thỏa thuận đăng ký). Do đó, nhà đầu tư không thể được coi là trẻ vị thành niên theo luật tiểu bang hiện hành. Tuy nhiên, nếu chưa kết hôn, một thanh thiếu niên sẽ đủ điều kiện là người phụ thuộc của nhà đầu tư EB-5 và do đó có thể đạt được tình trạng thường trú nhân thông qua khoản đầu tư EB-5 thành công của cha / mẹ.

5. Sau khi nộp Đơn I-829, những người phụ thuộc của nhà đầu tư EB-5 được gia hạn tình trạng của họ ở điểm nào?

Trả lời: Ngay sau khi nhà đầu tư EB-5 nộp đơn I-829 của mình, USCIS sẽ đưa ra thông báo biên nhận cho phép nhà đầu tư và bất kỳ người phụ thuộc nào vào lại Hoa Kỳ. Việc gia hạn trạng thái kéo dài 01 năm và có thể cần được gia hạn nếu thời gian gia hạn hết hạn trước khi Đơn I-829 của nhà đầu tư được xử lý.

6. Liệu ly hôn có ảnh hưởng đến tình trạng thường trú nhân của vợ / chồng của nhà đầu tư EB-5 không?

Trả lời: Nếu một nhà đầu tư EB-5 và vợ / chồng của họ đã có được tình trạng thường trú nhân có điều kiện thông qua Đơn I-526 được chấp thuận, thì việc ly hôn sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng cư trú của vợ / chồng hoặc khả năng của họ để nộp Mẫu I-829 để loại bỏ các điều kiện.

7. Khi nào người nộp đơn EB-5 chính có thể thêm vợ / chồng vào đơn đăng ký?

Trả lời: Nói chung, vợ / chồng của nhà đầu tư EB-5 nộp đơn xin Thị thực EB-5 cùng lúc với người nộp đơn chính — sau khi Mẫu I-526 được chấp thuận và người nộp đơn nộp đơn xin thị thực nhập cư DS-260 (nếu sống ở nước ngoài) hoặc đơn I-485 để điều chỉnh tình trạng (nếu sống ở Mỹ).

8. Tại thời điểm nào trong quy trình EB-5, một đứa trẻ phụ thuộc có thể kết hôn, và người phối ngẫu của đứa trẻ có trở thành người thụ hưởng phái sinh không?

Trả lời: Nếu một người con phụ thuộc kết hôn trước khi có được tình trạng thường trú nhân có điều kiện, người đó sẽ không còn là người phụ thuộc đủ điều kiện nữa. Khi đứa trẻ có Thẻ xanh, đứa trẻ được tự do kết hôn, nhưng người phối ngẫu sẽ không phải là người thụ hưởng phái sinh của nhà đầu tư EB-5 chính và sẽ cần theo đuổi diện F2A hoặc một số thị thực khác để nhập cư.

9. Người mang Visa B-1 có thể đến Mỹ sau khi nhận được phê duyệt I-526 nhưng trước khi có Thẻ xanh không?

Trả lời: Với Đơn I-526 đã được chấp thuận, việc nhập cảnh bằng Thị thực B-1 có thể bị từ chối. Nếu chủ sở hữu Thị thực B-1 với Đơn I-526 được chấp thuận cần đến Hoa Kỳ với mục đích kinh doanh trước khi có được tình trạng thường trú nhân, họ có thể được — nhưng có thể sẽ cần phải có tài liệu nêu rõ sự khẩn cấp của chuyến thăm và hành trình bao gồm ngày khởi hành hoặc một số dấu hiệu khác về ý định quay trở lại. Trước khi đi du lịch, người có Visa B-1 nên hỏi ý kiến ​​của đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Hoa Kỳ tại quốc gia của mình.

10. Có thể nộp đơn phái sinh Mẫu I-485 sau khi Đơn I-829 được chấp thuận không?

Trả lời: Nếu một phái sinh đã được liệt kê trong Đơn I-526 nhưng chỉ đơn giản là không điều chỉnh được tình trạng hoặc quy trình lãnh sự tại thời điểm chấp thuận I-526, thì có thể đăng ký điều chỉnh tình trạng thông qua Mẫu I-485 sau khi được chấp thuận của Đơn I-829. Ngoài ra, công ty phái sinh có thể phải nộp đơn xin các quyền lợi sau khi tham gia, hoặc người nộp đơn chính có thể phải nộp Mẫu đơn I-130, Đơn thỉnh cầu cho người nước ngoài. Quá trình hành động cụ thể sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh của trường hợp.

11. Điều gì xảy ra nếu một đứa trẻ phụ thuộc tròn 21 tuổi trước khi Đơn I-526 được chấp thuận?

Trả lời: AAs miễn là Đơn I-526 được nộp trước khi đứa trẻ phụ thuộc 21 tuổi, và miễn là đứa trẻ đó điều chỉnh tình trạng hoặc quy trình lãnh sự trong vòng một năm kể từ khi I-526 chấp thuận, đứa trẻ sẽ vẫn được coi là người phụ thuộc và đủ điều kiện để được cấp Visa EB-5 với tư cách là người thụ hưởng phái sinh.

12. Nhà đầu tư phải làm gì nếu thiếu hóa đơn lệ phí của một thành viên trong gia đình?

Trả lời: Nếu thiếu hóa đơn lệ phí cho một thành viên gia đình chứ không phải người khác, nhà đầu tư hoặc luật sư của họ nên liên hệ với Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) ngay lập tức. Thông thường, NVC phát hành hóa đơn lệ phí trong vòng vài ngày sau khi có yêu cầu. Trong thời gian chờ đợi, bạn nên tiếp tục xử lý các thủ tục giấy tờ của các thành viên khác trong gia đình.

13. Doanh nghiệp EB-5 phải được duy trì trong bao lâu?

Trả lời: Khoản đầu tư EB-5 phải được duy trì trong suốt thời gian cư trú có điều kiện. Nếu khoản đầu tư được duy trì và tạo ra 10 vị trí việc làm, nhà đầu tư sẽ có thể yêu cầu loại bỏ các điều kiện khỏi tư cách của mình. Sau khi nhà đầu tư có được tình trạng thường trú nhân vô điều kiện, họ không còn phải duy trì hoạt động đầu tư / kinh doanh EB-5.

14. Nhà đầu tư EB-5 có thể nộp đơn bảo lãnh vợ / chồng diện F2A bao lâu sau khi đạt được tình trạng cư trú có điều kiện?

Trả lời: Nếu nhà đầu tư EB-5 kết hôn sau khi nộp Mẫu I-485, khi nhận được tình trạng thường trú nhân có điều kiện, họ có quyền nộp đơn bảo lãnh cho vợ / chồng của mình. Để bảo lãnh vợ / chồng của mình, nhà đầu tư phải nộp Mẫu I-130. Nếu Đơn I-829 của nhà đầu tư bị từ chối, diện F2A của vợ / chồng cũng có thể bị chấm dứt.

15. Con riêng của người nộp đơn EB-5 có được coi là người thụ hưởng phái sinh không?

Trả lời: Miễn là con riêng dưới 18 tuổi khi cha mẹ kết hôn, thì người con đó có thể được bao gồm như một người thụ hưởng phái sinh. Con riêng cũng phải dưới 21 tuổi và chưa kết hôn tại thời điểm nộp đơn I-526.

16. Nếu người có thẻ xanh sinh con khi ở nước ngoài, tình trạng nhập cư của đứa trẻ là gì?

Trả lời: Nếu một đứa trẻ được sinh ra từ người có Thẻ xanh Hoa Kỳ trong khi cô ấy đang ở nước ngoài, thì hồ sơ cư trú hợp pháp sẽ được tạo cho đứa trẻ miễn là đáp ứng hai điều kiện sau:

(1) đứa trẻ nhập cảnh vào Hoa Kỳ cùng mẹ trong lần tái nhập cảnh đầu tiên của người mẹ vào Hoa Kỳ, và

(2) đứa trẻ dưới hai tuổi khi nhập cảnh. Nếu những điều kiện này không được đáp ứng, cha mẹ sẽ phải nộp Mẫu đơn I-130, Đơn thỉnh cầu cho người nước ngoài, để có được Thẻ xanh cho đứa trẻ. Ngược lại, nếu đứa trẻ được sinh ra ở Mỹ thì lập tức sẽ là một công dân khi sinh ra.

17. Việc ly hôn trong thời gian cư trú có điều kiện có ảnh hưởng đến Đơn I-829 không?

Trả lời: Ly hôn sẽ không ảnh hưởng đến khả năng nộp Mẫu I-829 của một thường trú nhân có điều kiện. Người nộp đơn chính có thể bao gồm người phối ngẫu cũ trong đơn I-829 của họ hoặc, nếu cần, người phối ngẫu có thể nộp Đơn I-829 của riêng mình.

18. Ai được phép tặng tiền cho nhà đầu tư EB-5?

Trả lời: Hiện tại, Chương trình EB-5 không hạn chế việc tặng tiền cho bất kỳ mối quan hệ cụ thể nào giữa nhà hảo tâm và nhà đầu tư. Miễn là các khoản tiền được tặng đã được nhận và chuyển nhượng hợp pháp, nhà đầu tư EB-5 có thể sử dụng chúng.

19. Nếu nhà đầu tư EB-5 kết hôn hoặc có con sau khi nộp Đơn I-526 của mình, thành viên mới trong gia đình có đủ điều kiện để được cấp Thẻ xanh không?

Trả lời: Miễn là mối quan hệ gia đình mới tồn tại trước khi người nộp đơn chính nộp đơn xin Thị thực EB-5 / Thẻ xanh — cho dù bằng cách điều chỉnh tình trạng thông qua Mẫu I-485 hoặc bằng cách xử lý lãnh sự thông qua Mẫu đơn DS-260 – thành viên gia đình mới sẽ có thể áp dụng như một người thụ hưởng phái sinh. Cân nhắc chính ở đây là thời gian, và vì vậy bất kỳ nhà đầu tư EB-5 nào dự định kết hôn hoặc dự kiến ​​sinh con đều nên tham khảo ý kiến ​​của luật sư nhập cư.

20. Làm thế nào một nhà đầu tư EB-5 có thể bảo trợ cha mẹ già làm người phụ thuộc?

Trả lời: Chương trình EB-5 cho phép người nộp đơn chính bao gồm cha mẹ của người nộp đơn chính, hoặc bất kỳ người thân nào khác, có thể không được bảo trợ thông qua EB-5. Tuy nhiên, sau khi nhà đầu tư EB-5 trở thành cư dân, họ có thể nộp đơn yêu cầu người thân bằng Mẫu I-130.

21. Nhà đầu tư EB-5 và gia đình của họ có thể chuyển đến Hoa Kỳ trước khi Đơn I-526 được xét xử không?

Trả lời: Bởi vì không có tình trạng nhập cư nào được cấp trong khi Đơn I-526 đang chờ xử lý, nhà đầu tư và gia đình của họ chỉ có thể nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng thị thực không định cư hợp lệ. Tuy nhiên, lưu ý rằng trừ khi thị thực không định cư đang được tìm kiếm mang mục đích kép, nó sẽ ít có khả năng được chấp thuận sau khi I-526 được nộp. Cố vấn di trú sẽ có thể giúp xác định những loại thị thực không định cư mà một nhà đầu tư EB-5 và gia đình của họ đủ điều kiện nhận.

22. Có giới hạn số lượng thành viên gia đình có thể nộp đơn xin Thị thực EB-5 với tư cách là người thụ hưởng không?

Trả lời: Không có giới hạn cụ thể về số lượng thành viên gia đình có thể nộp đơn xin Thị thực EB-5 dưới dạng phái sinh; tuy nhiên, các thành viên gia đình duy nhất đủ điều kiện là người thụ hưởng phái sinh là vợ / chồng của người nộp đơn chính và bất kỳ con cái chưa kết hôn nào dưới 21 tuổi tại thời điểm Đơn I-526 được nộp.

23. Con nuôi chưa lập gia đình dưới 21 tuổi có thể được đưa vào đơn xin EB-5 không?

Trả lời: Điều này phụ thuộc vào một số yếu tố. Một đứa trẻ được nhận làm con nuôi có thể là một người thụ hưởng phái sinh nếu đứa trẻ đó được nhận làm con nuôi trước 16 tuổi và đã được cha mẹ giám hộ về mặt pháp lý và thể chất trong ít nhất hai năm. Phụ huynh cũng phải chứng minh rằng việc nhận con nuôi là đầy đủ các giấy tờ pháp lý. Một số yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện và các trường hợp ngoại lệ có thể áp dụng.

(Cre: eb5affiliatenetwork)

error: Content is protected !!