Các cách duy trì Thẻ Xanh và đạt điều kiện trở thành công dân Mỹ - EU Immi

Các cách duy trì Thẻ Xanh và đạt điều kiện trở thành công dân Mỹ

 

Gần một triệu người nhập cư trở thành thường trú nhân tại Mỹ mỗi năm.

Thường trú nhân hợp pháp – những người sở hữu thẻ xanh Mỹ, sẽ có quyền sống và làm việc lâu dài tại Mỹ. Tình trạng này cũng là một bước để trở thành công dân Mỹ, khi họ đủ điều kiện nộp đơn xin quốc tịch Mỹ sau năm năm trở thành thường trú nhân (hoặc ba năm nếu họ có được thẻ xanh thông qua thị thực đầu tư hoặc kết hôn với công dân Mỹ và vẫn kết hôn với cùng một người phối ngẫu đó).

Tuy nhiên theo Sở Di Trú Mỹ (USCIS), quyền sống và làm việc lâu dài tại Mỹ sẽ còn phụ thuộc vào việc thường trú nhân tuân thủ luật pháp Mỹ và các điều kiện khác. Nếu chỉ tuân theo theo một số hướng dẫn nhất định có thể khiến thường trú nhân có nguy cơ mất thẻ xanh dẫn đến bị trục xuất hoặc khiến họ không đủ điều kiện để trở thành công dân Mỹ.

[maxbutton id=”1″ ]

USCIS và các chuyên gia luật nhập cư cung cấp một số hướng dẫn về việc duy trì tình trạng thường trú hợp pháp như sau:

  • Thường trú nhân phải duy trì cư trú tại Mỹ. Ở nước ngoài một năm mà không có sự cho phép trước của USCIS dẫn đến việc bị hủy thẻ xanh. Thường trú nhân có kế hoạch ở bên ngoài Mỹ trong hơn 1 năm nên đăng ký và nhận giấy phép tái nhập cảnh trước khi họ rời khỏi Mỹ.
  • Thường trú nhân xin nhập quốc tịch được yêu cầu chứng minh họ đã có mặt thực tế tại Mỹ trong 30 tháng trong thời gian 5 năm trước khi nộp đơn xin nhập tịch (18 tháng trong thời gian 3 năm trước khi nộp đơn cho các trường hợp đăng ký nhập tịch với tư cách là vợ hoặc chồng của công dân Mỹ). Nếu có quá nhiều thời gian ở ngoài nước Mỹ, ngay cả khi không có chuyến đi nào kéo dài hơn một năm, cũng có thể khiến chủ thẻ xanh không đáp ứng yêu cầu hiện diện thực tế.
  • Thường trú nhân hợp pháp bắt buộc phải đóng đóng thuế và nộp tờ khai thuế thường trú tại Mỹ (Mẫu IRS 1040) cũng như thuế tiểu bang và địa phương, và phải thông báo đối với các thu nhập kiếm được bên ngoài nước Mỹ.
  • Tuyên bố tình trạng người không nhập cư trên tờ khai thuế của Mỹ có thể khiến thường trú nhân không đủ điều kiện để đăng ký quốc tịch Mỹ. Nếu bạn là thường trú nhân, không bao giờ nộp tờ khai thuế dành cho người không thường trú.
  • Tự tuyên bố là công dân Mỹ dù không phải , bằng lời nói hay bằng văn bản, đều được coi là vi phạm nghiêm trọng. Những người nhập cư tự xưng là công dân Mỹ khi tiếp xúc một nhân viên thực thi pháp luật sẽ được coi là một tội nghiêm trọng và có thể khiến họ bị trục xuất nếu bị kết tội, hoặc khiến họ không đủ điều kiện nhập tịch.

  • Thường trú nhân không hỗ trợ gia đình hoặc trả tiền trợ cấp có thể bị mất thẻ xanh. Những người nộp đơn xin quốc tịch Mỹ cũng được yêu cầu chứng minh rằng họ trợ cấp con chưa thành niên của họ, bao gồm cả trẻ em không phải là công dân Mỹ sống bên ngoài Mỹ.
  • Không phạm tội. Ngoài các hình phạt mà bạn sẽ phải đối mặt khi phạm tội, USCIS nói rằng những vi phạm đó cũng được coi là vi phạm nhập cư. Thường trú nhân phạm tội nghiêm trọng như giết người, hiếp dâm, tấn công tình dục trẻ vị thành niên, lừa đảo, hoạt động khủng bố, buôn ma túy và buôn người, có thể mất tư cách thường trú hợp pháp và cũng không đủ điều kiện nhập tịch trong tương lai.
  • Hãy là một người có nhân cách đạo đức tốt. USCIS định nghĩa đạo đức tốt là tính cách của người đo lường theo tiêu chuẩn của công dân trung bình tại cộng đồng nơi người nộp đơn cư trú. Những người được coi là không có tư cách đạo đức tốt, như những người có hồ sơ tội phạm, không đủ tư cách nhập tịch. Chính quyền Trump gần đây đã chỉ đạo rằng hai hoặc nhiều kết án lái xe khi say rượu có thể khiến một người nhập cư – bao gồm cả người có thẻ xanh – không đạt yêu cầu về nhân cách đạo đức tốt, do đó khiến người có thẻ xanh không đủ tư cách trở thành công dân.
  • Những người được coi là nghiện rượu hoặc sử dụng ma túy bất hợp pháp không đủ tư cách trở thành công dân Mỹ.

  • Nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 25 được luật pháp Mỹ yêu cầu phải đăng ký ghi danh quân dịch. Yêu cầu này áp dụng cho công dân Mỹ, thường trú nhân, cũng như những người không có tư cách pháp nhân tại Mỹ. Những người có thị thực F-1 hợp lệ được miễn yêu cầu này.

EU Immi tổng hợp

Đăng ký nhận tư vấn các chương trình định cư Mỹ phù hợp cho cả gia đình

[maxbutton id=”1″ ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!