BC và Manitoba phát hành lời mời đăng ký các chương trình đề cử cấp tỉnh - EU Immi

BC và Manitoba phát hành lời mời đăng ký các chương trình đề cử cấp tỉnh

British Columbia và Manitoba đã đưa ra lời mời nộp đơn cho các ứng cử viên thông qua các vòng rút thăm chương trình đề cử cấp tỉnh (PNP) gần đây nhất của họ.

Hầu hết các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada (ngoại trừ Quebec và Nunavut) vận hành PNP của riêng họ. Thông qua các chương trình này, các ứng cử viên quan tâm có thể được mời đăng ký đề cử cấp tỉnh. Nhận được đề cử cấp tỉnh có thể thuận lợi để có được thường trú nhân.

Các chương trình nhập cư của Quebec do tỉnh quản lý và khác biệt với các chương trình nhập cư của Canada. Quebec là tỉnh duy nhất có quyền kiểm soát tất cả những người nhập cư thuộc tầng lớp kinh tế.

Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) chiếm 105.000 lượt nhập học PR mỗi năm. Bắt đầu vào năm 1998 và số lượng tuyển sinh PNP hàng năm đã tăng đều đặn. Cả chính quyền liên bang và tỉnh bang đều coi đây là một công cụ hữu hiệu để thúc đẩy phát triển kinh tế bên ngoài các trung tâm đô thị.

Kết quả nhập cư cấp tỉnh từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 6 tháng 1

British Columbia

British Columbia đã phát hành 163 lời mời nộp đơn cho các ứng viên trong một cuộc rút thăm chung bao gồm các nghề công nghệ vào ngày 4 tháng 1.

Lời mời đã được cấp cho các ứng cử viên trong các hạng mục Công nhân lành nghề và Sinh viên tốt nghiệp quốc tế và bao gồm các ứng cử viên Express Entry và các ứng cử viên Cấp độ đầu vào và Bán lành nghề.

Các ứng viên từ diện Công nhân lành nghề và Sinh viên quốc tế tốt nghiệp yêu cầu số điểm SIRS tối thiểu là 105. Các ứng viên Cấp độ đầu vào và Bán kỹ năng yêu cầu số điểm là 82. SIRS hoạt động giống như Hệ thống xếp hạng toàn diện Express Entry (CRS) nhưng chỉ được sử dụng cho British Columbia PNP.

Tỉnh cũng đã tổ chức các đợt xét tuyển các ứng viên làm việc trong các ngành nghề sau:

  • 28 nhà giáo dục mầm non và trợ lý (NOC 4214) với số điểm ít nhất là 60 điểm;
  • 20 nhân viên y tế thuộc diện Skilled Worker, International Graduate, bao gồm cả hạng mục Express Entry, với số điểm ít nhất là 60 điểm.

Manitoba

Manitoba đã mời 280 ứng cử viên thông qua Chương trình đề cử cấp tỉnh Manitoba vào ngày 29 tháng 12. Để nhận được lời mời, các ứng cử viên phải đáp ứng các tiêu chí cơ bản cụ thể cho chương trình của họ. Tổng cộng, tỉnh đã mời:

  • Công nhân lành nghề ở Manitoba đã đưa ra 202 lời mời với số điểm tối thiểu là 750.
  • Công nhân lành nghề ở nước ngoài đã phát hành 40 lời mời với số điểm tối thiểu là 711.
  • Dòng giáo dục quốc tế đã phát hành 38 lời mời không yêu cầu điểm số.

Trong số tất cả những người được mời đăng ký, 21 người có hồ sơ trong hệ thống Express Entry.

Tỉnh bang sẽ tiếp tục xử lý tất cả Thư bày tỏ quan tâm (EOI) nhận được trước ngày 16 tháng 11 theo NOC 2016. Mọi EOI nhận được vào hoặc sau ngày 16 tháng 11 sẽ được đánh giá theo NOC 2021.

Để biết thêm về chương trình Đề cử Tỉnh bang Canada vui lòng liên hệ EU IMMI qua hot line: 0961.675.650 hoặc www.euimmi.vn

error: Content is protected !!