Bản tin visa Mỹ tháng 5/2021 - EU Immi

Bản tin visa Mỹ tháng 5/2021

Bản tin visa/thị thực/chiếu khán Mỹ tháng 5/2021 vừa đăng tải chính thức trên website bộ ngoại giao đã mang đến nhiều hi vọng về tình hình cấp phát visa cho các chương trình định cư diện lao động EB-5 năm nay.

Bản tin tóm tắt sự sẵn có của số lượng người nhập cư trong tháng 5 cho: “Ngày hành động cuối cùng” và “Ngày nộp đơn”, cho biết thời gian người nộp đơn xin thị thực nhập cư để thu thập và nộp tài liệu cần thiết cho Trung tâm thị thực quốc gia.

Diện bảo lãnh gia đình

  • F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ
  • F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
  • F-2B: Bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
  • F-3: Bảo lãnh con đã kết hôn của công dân Mỹ
  • F-4: Bảo lãnh anh/chị/em ruột của công dân Mỹ

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

“Ngày hành động cuối” là ngày mà USCIS / DOS có thể đưa ra quyết định cuối cùng của họ đối với các hồ sơ đã nộp đơn. Ngày ưu tiên của bạn nên trước ngày này thì mới được vào danh sách chờ xử lý hồ sơ.
– “C” – Current: có nghĩa là hiện tại, là số lượng đã được xác nhận hợp lệ để cấp cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện;
– “U” – Unthorized: có nghĩa là không hợp lệ, tức là số không được phép phát hành.
*Lưu ý: số visa có sẵn chỉ cấp cho các bộ hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) sớm hơn ngày thụ lý hồ sơ (final action date) như bảng bên dưới:

Lưu ý: “C” nghĩa là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, các hồ sơ có thể nộp bất kể ngày ưu tiên của đương đơn. Ngày trong bảng B của bất kỳ diện nào có nghĩa là chỉ những đương đơn có ngày ưu tiên sớm hơn ngày được liệt kê mới có thể nộp hồ sơ.

Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn

Diện việc làm

  • EB-1: Lao động ưu tiên: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-4, EB-5.
  • EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội:  chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1.
  • EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1, EB-2, không vượt quá 10,000 visa cho khối “lao động khác”.
  • EB-4: Di dân đặc biệt: chiếm 7.1% mức toàn cầu.
  • EB-5: Khối tạo việc làm:  chiếm 7.1% mức toàn cầu, không dưới 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các khu vực vùng nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao, và 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các trung tâm khu vực theo luật Sec. 610 of Pub. L. 102-395.

Bảng A – Ngày Thụ Lý Đơn (Final Action Dates)Trong bảng dưới đây, ngày cho từng chương trình cho biết lượng tồn đọng cần thụ lý.
– “C”: đang thụ lý hồ sơ hiện tại. Điều này có nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả ứng viên đủ chuẩn.
– “U”: không có sẵn. Điều này có nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp.

Lưu ý: Lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà có “ngày ưu tiên” sớm hơn ngày hạn mức theo danh sách dưới đây:

Ngày tiếp nhận đơn (Date of Filing)

Chương trình Trung Tâm vùng EB-5 với Ngày hành động cuối cùng (Final Action Date) của Việt Nam đã được đẩy nhanh hơn 2 tháng so với tháng 4/2021 – hiện nay là ngày 15 tháng 2 năm 2018. Dự kiến các nhà đầu tư EB-5 có ngày ưu tiên liền kề, sẽ lần lượt được xếp lịch phỏng vấn. Với những tín hiệu tích cực này, hy vọng thêm nhiều gia đình nhà đầu tư EB-5 sẽ nhận được đơn I-526, hẹn lịch phỏng vấn trong thời gian tới.

Hiện tại, EB-5 vẫn là lựa chọn tốt nhất cho quý nhà đầu tư muốn đi đến thẳng quyền thường trú nhân Mỹ. Qua đó cả gia đình của nhà đầu tư bao gồm vợ, chồng và các con dưới 21 tuổi còn độc thân sẽ được hưởng mọi quyền lợi giáo dục, y tế, phúc lợi như người bản xứ và cơ hội nhập Quốc tịch Mỹ sau 5 năm.

error: Content is protected !!