Bản tin visa Mỹ tháng 10/2021 - EU Immi

Bản tin visa Mỹ tháng 10/2021

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 10/ 2021

Diện bảo lãnh gia đình

  • F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ
  • F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
  • F-2B: Bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
  • F-3: Bảo lãnh con đã kết hôn của công dân Mỹ
  • F-4: Bảo lãnh anh/chị/em ruột của công dân Mỹ

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

“Ngày hành động cuối” là ngày mà USCIS / DOS có thể đưa ra quyết định cuối cùng của họ đối với các hồ sơ đã nộp đơn. Ngày ưu tiên của bạn nên trước ngày này thì mới được vào danh sách chờ xử lý hồ sơ.
– “C” – Current: có nghĩa là hiện tại, là số lượng đã được xác nhận hợp lệ để cấp cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện;
– “U” – Unthorized: có nghĩa là không hợp lệ, tức là số không được phép phát hành.

*Lưu ý: số visa có sẵn chỉ cấp cho các bộ hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) sớm hơn ngày thụ lý hồ sơ (final action date) như bảng bên dưới:

Lưu ý: “C” nghĩa là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, các hồ sơ có thể nộp bất kể ngày ưu tiên của đương đơn. Ngày trong bảng B của bất kỳ diện nào có nghĩa là chỉ những đương đơn có ngày ưu tiên sớm hơn ngày được liệt kê mới có thể nộp hồ sơ.

Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn

Diện việc làm

  • EB-1: Lao động ưu tiên: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-4, EB-5.
  • EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội:  chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1.
  • EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1, EB-2, không vượt quá 10,000 visa cho khối “lao động khác”.
  • EB-4: Di dân đặc biệt: chiếm 7.1% mức toàn cầu.
  • EB-5: Khối tạo việc làm:  chiếm 7.1% mức toàn cầu, không dưới 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các khu vực vùng nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao, và 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các trung tâm khu vực theo luật Sec. 610 of Pub. L. 102-395.

Bảng A – Ngày Thụ Lý Đơn (Final Action Dates)Trong bảng dưới đây, ngày cho từng chương trình cho biết lượng tồn đọng cần thụ lý.
– “C”: đang thụ lý hồ sơ hiện tại. Điều này có nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả ứng viên đủ chuẩn.
– “U”: không có sẵn. Điều này có nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp.

Lưu ý: Lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà có “ngày ưu tiên” sớm hơn ngày hạn mức theo danh sách dưới đây:

Bảng B: Ngày tiếp nhận đơn (Date of Filing)

Hiện chương trình EB-5 Trung tâm Vùng tiếp tục tạm chuyển sang tình trạng “U” (tạm ngưng cấp visa) vì chương trình đã hết hạn từ tháng 06/2021 và đang trong giai đoạn chờ phê duyệt gia hạn.

Sau khi chờ cho chương trình được thông qua và gia hạn, ngày thụ lý đơn của chương trình EB-5 (đầu tư qua Trung tâm Vùng) sẽ tiếp tục được cập nhật tại Lịch thị thực các tháng tới.

Chương trình EB-5 mức 500,000 USD dự kiến sẽ chỉ áp dụng trong một thời gian ngắn.
? HÀNH ĐỘNG:
– Chuẩn bị sẵn hồ sơ chứng minh nguồn tiền và không quên chọn 1 dự án đảm bảo yếu tố thẻ Xanh và hoàn vốn là việc cần thiết các nhà đầu tư nên thực hiện ngay từ bây giờ.
– Các nhà đầu tư EB-5 đã có chấp thuận đang chờ lịch phỏng vấn vui lòng kiên nhẫn, lịch phỏng vấn dự kiến sẽ được cấp lại sau 30/09/2021.
⏩ Liên hệ thẩm định ngay với luật sư Hoa Kỳ:0961.675.650

(Cre: travel.state.gov)

error: Content is protected !!