Bản tin visa Mỹ tháng 10/2020 - EU Immi

Bản tin visa Mỹ tháng 10/2020

 

Theo bản tin visa tháng 10/2020, Trung tâm Thị thực Quốc gia Mỹ (NVC) hiện đang cấp visa cho nhà đầu tư EB-5 trực tiếp và gián tiếp của Việt Nam có “ngày ưu tiên” trước ngày 01/08/2017.

Diện bảo lãnh gia đình
  • F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ
  • F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
  • F-2B: Bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
  • F-3: Bảo lãnh con đã kết hôn của công dân Mỹ
  • F-4: Bảo lãnh anh/chị/em ruột của công dân Mỹ

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

“Ngày hành động cuối” là ngày mà USCIS / DOS có thể đưa ra quyết định cuối cùng của họ đối với các hồ sơ đã nộp đơn. Ngày ưu tiên của bạn nên trước ngày này thì mới được vào danh sách chờ xử lý hồ sơ.“C” – Current: có nghĩa là hiện tại, là số lượng đã được xác nhận hợp lệ để cấp cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện;“U” – Unthorized: có nghĩa là không hợp lệ, tức là số không được phép phát hành.*Lưu ý: số visa có sẵn chỉ cấp cho các bộ hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) sớm hơn ngày thụ lý hồ sơ (final action date) như bảng bên dưới: Bảng A – Ngày thụ lý đơn

 

Diện việc làm

Diện
việc làm
Các khu
vực khác
Trung Quốc El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines Việt Nam
EB-1 C 01/06/18 C 01/06/18 C C C
EB-2 C 01/03/16 C 01/09/09 C C C
EB-3 C 01/07/17 C 15/01/10 C C C
Lao động không có tay nghề C 01/12/08 C 15/01/10 C C C
EB-4 C C 01/08/17 C 01/09/18 C C
Lao động tôn giáo đặc biệt U U U U U U U
EB-5 đầu tư
trực tiếp(C5 & T5)
C 15/08/15 C C C C 01/08/17
EB-5 đầu tư qua
trung tâm vùng(I5 & R5)
U U U U U U U

Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn (Date of Filing)

Diện
việc làm
Các khu
vực khác
Trung Quốc El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines  
EB-1 C 01/09/20 C 01/09/20 C C  
EB-2 C 01/10/16 C 15/05/11 C C  
EB-3 C 01/06/18 C 01/01/15 C C  
Lao động không có tay nghề C 01/10/08 C 01/01/15 C C  
EB-4 C C 01/02/18 C C C  
Lao động tôn giáo đặc biệt C C 01/02/18 C C C  
EB-5 đầu tư
trực tiếp(C5 & T5)
C 15/12/15 C C C C  
EB-5 đầu tư qua
trung tâm vùng(I5 & R5)
C 15/12/15 C C C C  

Lịch thị thực cấp cho công dân các quốc gia định cư vào Mỹ tháng 10/2020 hiện tạm chuyển sang tình trang “U” (tạm ngưng cấp visa) cho dòng chương trình Trung Tâm vùng EB-5 do chương trình sẽ hết hạn vào ngày 30/09/2020.

Lưu ý: Chương trình EB-5 gia tăng mức tiền yêu cầu đầu tư tối thiểu lên 900,000 USD đã chính thức áp dụng từ ngày 21/11/2019.

(Cre: travel.state.gov)

 

 

error: Content is protected !!