Bản tin thị thực Mỹ visa bulletin tháng 10/2023 - EU Immi

Bản tin thị thực Mỹ visa bulletin tháng 10/2023

Bản tin thị thực Mỹ tháng 10 được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố, đây cũng là bản tin thị thực đầu tiên của năm tài chính 2024. Theo đó có nhiều sự thay đổi so với bản tin tháng 9 ở hầu hết các diện visa.

BẢNG A – NGÀY THỤ LÝ ĐƠN

Ngày thụ lý hồ sơ được phân loại trong bảng dưới đây như sau:

“C” (Current): đang thụ lý hồ sơ, nghĩa là số visa hiện có sẵn cho các ứng viên đủ điều kiện;

“U” (Unauthorized): không thể sử dụng, nghĩa là số visa hiện không còn.

Tất cả các quốc gia đã có bước tiến mới trong bảng A bao gồm cả 2 quốc gia Trung Quốc đại lục và Ấn Độ trong hạng mục EB-5 cũng đang bị hạn chế trong bản tin thị thực tháng 10. Ngày hành động cuối cùng của Trung Quốc đại lục hiện tại là ngày 01 tháng 10 năm 2015; và ngày của Ấn Độ hiện tại là ngày 15 tháng 12 năm 2018, từ tháng Bảy. Ngoài ra, đối với các danh mục dành riêng mới, tất cả các quốc gia đều là “C”.

Đối với diện lao động định cư Mỹ EB-3

Mục Other Workers thuộc All Chargeability Areas Except Those Listed (Các quốc gia trên thế giới) Visa hiện tại đang có sẵn cho các hồ sơ có ngày nộp LC trước ngày 01/08/2020 (Diện truyền thống và chuyển diện). Nhìn theo bảng B luật sư có thể nộp đơn I-485 cho những hồ sơ có ngày nộp LC trước ngày 15/12/2020.

Số visa có sẵn chỉ cấp cho các bộ hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) sớm hơn ngày thụ lý hồ sơ (final action date) như bảng bên dưới:

BẢNG B – NGÀY TIẾP NHẬN ĐƠN

Theo bảng B nhà đầu tư Việt Nam nộp hồ sơ định cư Mỹ EB-5 sớm sẽ có thời gian xét duyệt ngắn hơn, những đương đơn xin thẻ xanh đang sống bên ngoài nước Mỹ có thể nộp đơn cho NVC để tiếp tục tiến trình hồ sơ sau khi nhận chấp thuận từ sở di trú Mỹ USCIS.

Ngày nộp đơn EB-5 cũng thay đổi đối với đương đơn Trung Quốc và Ấn Độ. Ngày dành cho các nhà đầu tư Trung Quốc đã tăng vọt một năm, từ ngày 1/1/2016 lên ngày 1/1/2017, đối với các nhà đầu tư Ấn Độ, quá trình này tiến triển gần một năm rưỡi, từ ngày 18/12/2019 đến ngày 1/4/2022.

Ngoài ra, ngày của tất cả các quốc gia đều hiện hành đối với các danh mục dành riêng mới. Theo Bộ Ngoại giao, ngày hành động cuối cùng đối với hầu hết các loại thị thực dựa trên việc làm, bao gồm cả EB-5, đã được nâng cao vì số thị thực mới có sẵn cho năm tài chính 2024.

Đây là thời cơ tốt để các anh chị nhà đầu tư nhanh chóng đưa ra quyết định thực hiện hồ sơ sớm, rút ngắn thời gian xét duyệt. Mọi vấn đề cần giải đáp vui lòng liên hệ hotline 0961.675.650 hoặc www.euimmi.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!