Bản tin thị thực Mỹ tháng 8/2023 - EU Immi

Bản tin thị thực Mỹ tháng 8/2023

Bản tin thị thực Mỹ tháng 8/2023 vừa được Bộ ngoại giao công bố với các cập nhật cho tất cả các diện như sau:

Bảng A – Ngày hành động cuối cùng (Final Action Dates)

Ngày hành động cuối là ngày USCIS có thể đưa ra quyết định cuối cho các hồ sơ đã nộp đơn. Ngày ưu tiên của nhà đầu tư trước ngày hành động cuối sẽ được vào danh sách chờ xử lý hồ sơ.

“C” (Current): đang thụ lý hồ sơ, nghĩa là số visa hiện có sẵn cho các ứng viên đủ điều kiện;
“U” (Unauthorized): không thể sử dụng, nghĩa là số visa hiện không còn.

Diện EB-5:

 • Việt Nam: Đang có sẵn – Current
 • Trung Quốc: 08/05/2015
 • Ấn Độ: 01/07/2017
 • Riêng Visa Set-aside: Đang có sẵn –Current cho tất cả các quốc gia
 • Do đó, các nhà đầu tư EB-5 ở Việt Nam (diện đầu tư gián tiếp và trực tiếp) có thể nộp đơn ngay sau khi tập hợp đủ hồ sơ giấy tờ để Sở Di Trú xem xét và xử lý
 • Ngoài ra, với số liệu của Bảng A là “Current” thì các nhà đầu tư Việt Nam có thể nộp hồ sơ đồng thời (Con-current filing).

Diện EB-1:

 • Việt Nam, Mexico, Philippine: Bắt đầu có Backlog từ 01/08/2023, có nghĩa là các nộp hồ sơ nộp trước 01/08/2023 sẽ được xử lý
 • Ấn Độ: Có sự sụt giảm xử lý hồ sơ, lùi thời gian xử lý đến 10 năm so với tháng trước, cụ thể là các hồ sơ nộp trước 01/01/2012 sẽ được xử lý thay vì 01/02/2022 (Bản tin Thị thực tháng 07/2023)

Diện EB-2:

 • Việt Nam, Mexico, Philippine: 01/04/2022. Có sự gia thăng 1.5 tháng so với Bản tin Thị Thực tháng 07/2023
 • Trung Quốc: 08/07/2019
 • Ấn Độ: 01/11/2011

Diện EB-3 (Unskill)

 • Việt Nam: 01/05/2020. Có sự gia tăng 4 tháng so với Bản tin thị thực tháng 07/2023

Bảng B – Ngày nộp đơn (Dates for filing)

Ngày nộp đơn: là thời gian mà người nộp đơn biết được có thể nộp hồ sơ đến Trung Tâm Visa Quốc Gia (NVC- National Visa Center) để xin visa và được xử lý

Tất cả các diện đầu tư EB-5 vẫn trong tình trạng có sẵn visa, nhưng ngoại trừ 2 quốc gia Trung Quốc và Ấn Độ. Các nhà đầu tư EB-5 có thể nộp đơn chuyển diện một cách nhanh chóng nếu đang ở Mỹ.

Diện lao động phổ thông EB-3 các quốc gia đang xét duyệt chuyển diện khung thời gian “01/05/2023”, ngoại trừ 2 quốc gia Trung Quốc là 01/09/2019 và Ấn Độ là 1/08/2012.

Qúy nhà đầu tư quan tâm đến chương trình đầu tư định cư Mỹ hãy liên hệ EU IMMI ngay hôm nay qua Hotline: 0961.675.650 hoặc www.euimmi.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!