Bản tin thị thực Mỹ tháng 04/2023 - EU Immi

Bản tin thị thực Mỹ tháng 04/2023

Bộ ngoại giao Mỹ công bố “Bản tin thị thực Mỹ – Visa Bulletin 04/2023” cho tất cả các diện. Visa Bulletin có thể hiển thị nhiều thông tin cập nhật quan trọng đối với nhà đầu tư Việt Nam, như sau:

BẢNG A – NGÀY THỤ LÝ ĐƠN TRÊN BẢN TIN THỊ THỰC MỸ – VISA Bulletin 04/2023 DIỆN VIỆC LÀM

Trong bảng dưới đây, ngày thu thập hồ sơ lý lịch được phân loại như sau:

“C” (Hiện tại): đang thu nhận hồ sơ lý lịch, nghĩa là số lượng thị thực hiện có sẵn cho các ứng viên đủ điều kiện;
“U” (Unauthorized): can’t use, mean is the number of visa does not also.
*Lưu ý: số visa có sẵn chỉ cấp cho các bộ hồ sơ có ngày ưu tiên (ngày ưu tiên) sớm hơn ngày thụ lý hồ sơ (ngày hành động cuối cùng) như bảng bên dưới:

BẢNG B – NGÀY TIẾP NHIỆT ĐƠN TRÊN BẢN TIN THỊ THỰC MỸ – VISA Bulletin 04/2022 DIỆN VIỆC LÀM

EB-5 tiếp tục là con đường định cư Mỹ nhanh nhất cho các gia đình đang tìm kiếm cơ hội học hành, làm việc và phát triển cho cả gia đình. Các nhà đầu tư Việt Nam hiện sẽ nhận được nhiều ưu tiên, và thời gian thụ lý ngắn khi chọn lựa các dự án thuộc khu vực nông thôn, thất nghiệp cao và xây dựng cơ sở hạ tầng. Các khu vực này có hạn mức visa dành riêng và ưu tiên xét hồ sơ sớm, mở ra con đường đến Mỹ nhanh chóng cho cả gia đình.

Để cập nhật các thông tin mới nhất anh/chị hãy liên hệ EU IMMI qua hotline 0961.675.650 hoặc www.euimmi.vn

error: Content is protected !!