Bạn có biết có bao nhiêu người nhập cư đến Canada mỗi năm ? - EU Immi

Bạn có biết có bao nhiêu người nhập cư đến Canada mỗi năm ?

Canada đang trong quá trình thực hiện quản lý sự gia tăng dân số nhập cư , trong ba năm 2019, 2020 và 2021 Canada sẽ chứng kiến hơn một triệu người nhập cư mới.

Chính phủ Tự do đã cho phép 300.000 người nhập cư mỗi năm kể từ khi lên nắm quyền năm 2015. Trước đây, số lượng nhập cư hàng năm đã ở trong khu vực dao động từ 250.000 đến 270.000.

How Many Immigrants Come to Canada Each Year?

Trong ba năm tới, các số liệu dự kiến sẽ tăng lên, bắt đầu với kế hoạch 330.800 dân số vào năm 2019, 341.000 vào năm 2020 và 350.000 vào năm 2021.

Kế hoạch cấp nhập cư đã được công bố vào tháng 10 năm 2018.

Có bao nhiêu người nhập cư kinh tế đến Canada mỗi năm?

Danh mục này bao gồm những người nhập cư có diện tay nghề cao  liên bang được chào đón thông qua Express Entry, cũng như những người nhập cư kinh doanh, người nhập cư PNP và người nhập cư Quebec.

Canada dự kiến sẽ chào đón 191.600 người nhập cư kinh tế vào năm 2019, 195.800 vào năm 2020 và 202.300 vào năm 2021.

Những cấp độ nhập cư kinh tế của Cadana
Loại hình nhập cư Chương trình Mục tiêu 2019  Mục tiêu 2020 Mục tiêu 2021
Kinh tế  Diện tay nghề cao liên bang 81,400 85,800 88,800
  Chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương 2,000 4,000 TBD
  Người chăm sóc 14,000 5,000 TBD
  Kinh doanh liên bang 700 700 700
  Chương trình đề cử cấp tỉnh 61,000 67,800 71,300
  Công nhân và Kinh doanh có tay nghề Quebec TBD TBD TBD
  Tổng kinh tế 191,600 195,800 202,300
Có bao nhiêu người nhập cư thuộc tầng lớp gia đình đến Canada mỗi năm?

Sau những người nhập cư kinh tế thì những người nhập cư thuộc tầng lớp gia đình là nhóm lớn thứ hai.

Chương trình nhập cư hỗ trợ đoàn tụ gia đình Canada bao gồm vợ / chồng, đối tác, con cái, cha mẹ và ông bà.

Mặc dù danh mục này sẽ tăng trong ba năm tới, nhưng chúng tăng lên khi nhập cư kinh tế tăng.

Canada có kế hoạch chào đón 88.500 người nhập cư thuộc lớp gia đình vào năm 2019, 91.000 vào năm 2019 và 91.000 lần nữa vào năm 2020.

Những cấp độ nhập cư kinh tế của Cadana
Loại hình nhập cư Chương trình  Mục tiêu 2019  Mục tiêu 2020  Mục tiêu 2021 
Gia đình  Vợ chồng, đối tác và con cái 68,000 70,000 70,000
  Cha mẹ và ông bà 20,500 21,000 21,000
  Tổng số gia đình 88,500 91,000 91,000
Có bao nhiêu người tị nạn và người được bảo vệ đến Canada mỗi năm?

Mỗi năm Canada đón nhiều loại người tị nạn và người được bảo vệ .

Điều này cũng được biết đến qua việc đối phó với các cuộc khủng hoảng quốc tế, như đã thể hiện với việc chào đón người Syria và Yazidis từ Iraq trong những năm gần đây.

Giống như các loại khác, số người tị nạn và số người được bảo vệ dự kiến sẽ tăng trong ba năm tới.

Danh mục này dự kiến sẽ thấy 46.450 được chào đón vào năm 2019, 49.700 vào năm 2020 và 51.700 vào năm 2021.

Kế hoạch cấp người tị nạn và người được bảo vệ ở Canada
Loại hình nhập cư Chương trình Mục tiêu 2019 Mục tiêu 2020 Mục tiêu 2021
Người tị nạn và người được bảo vệ Người được bảo vệ ở Canada và người phụ thuộc ở nước ngoài 16,500 18,000 20,000
  Người tị nạn tái định cư – Chính phủ hỗ trợ 9,300 10,700 10,700
  Người tị nạn tái định cư – Văn phòng Visa  1,650 1,000 1,000
  Người tị nạn tái định cư – Được tài trợ riêng 19,000 20,000 20,000
  Tổng số người tị nạn và người được bảo vệ 46,450 49,700 51,700
Có bao nhiêu người nhập cư nhân đạo đến Canada mỗi năm?

Danh mục này dành cho những người không thuộc bất kỳ loại nào ở trên.

Các ứng cử viên trong thể loại này được hoan nghênh theo quyết định của chính phủ liên bang.

Các kế hoạch nhập cư nhân đạo khác
Chương trình Mục tiêu 2019 Mục tiêu 2020 Mục tiêu 2021
Nhập cư nhân đạo & chương trình khác 3,500 4,250 4,500

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!