Atlantic Canada tiếp tục trải qua một cuộc cách mạng nhập cư - EU Immi

Atlantic Canada tiếp tục trải qua một cuộc cách mạng nhập cư

Di dân đến Atlantic Canada tiếp tục gia tăng đáng kể với Nova Scotia và New Brunswick dẫn đầu thông qua Chương trình Đề cử Tỉnh bang và Thí điểm Nhập cư Đại Tây Dương

Cuộc di dân đáng kinh ngạc của Atlantic Canada tiếp tục vào năm 2019 khi khu vực này chào đón gần 18.000 người mới đến.

Khu vực Đại Tây Dương, bao gồm Newfoundland và Labrador, Đảo Hoàng tử Edward, Nova Scotia và New Brunswick, đã có những nỗ lực đáng kể trong những năm gần đây để chào đón nhiều người nhập cư.

Atlantic Canada có dân số già hóa nhanh chóng, tỷ lệ sinh thấp, tỷ lệ di cư ra ngoài cao hơn và tỷ lệ di cư liên tỉnh thấp hơn so với các khu vực khác của đất nước. Do đó, chính phủ, chủ lao động, cao đẳng, đại học và các tổ chức phục vụ người nhập cư trong khu vực đã nỗ lực xây dựng chiến lược để chào đón và giữ chân nhiều người nhập cư, sinh viên quốc tế và lao động nước ngoài tạm thời.

Năm 2010, Atlantic Canada chỉ đón 8.000 người nhập cư, chiếm khoảng 3% của tất cả những người mới đến Canada, mặc dù khu vực này bao gồm khoảng 6,5% dân số Canada. Nói cách khác, lượng nhập cư của Atlantic Canada thấp hơn một cách không tương xứng so với lượng người mới đến của các tỉnh khác.

Cuộc cách mạng nhập cư bắt đầu vào năm 2016

Kể từ năm 2016, cuộc cách mạng nhập cư của Atlantic Canada đã có hiệu lực khi khu vực này có thể chào đón gần 5% người mới đến Canada. Điều này phần lớn là do khu vực chào đón nhiều người tị nạn Syria cũng như những người nhập cư thuộc tầng lớp kinh tế hơn thông qua Chương trình Đề cử của Tỉnh (PNP).

Năm 2017, chính phủ liên bang đã ra mắt Thí điểm Nhập cư Đại Tây Dương (AIPP) để bổ sung cho Express Entry và PNP như một công cụ bổ sung để thúc đẩy nhập cư ở khu vực Đại Tây Dương.

AIPP bắt đầu bốc hơi vào năm 2018. Kết hợp với PNP, AIPP đã đưa khoảng 14.000 người nhập cư đến khu vực Đại Tây Dương. Điều này thể hiện mức tăng 22% so với gần 12.000 người nhập cư được chào đón trong năm 2017.
Tăng 26% trong năm 2019

Năm 2019, số người nhập cư ở Atlantic Canada tăng thêm 26%.
Tất cả bốn tỉnh Đại Tây Dương đã phá vỡ hồ sơ nhập cư của riêng họ.
Newfoundland và Labrador gia tăng 21% dân số mới đến, chào đón gần 1.900 người nhập cư, tăng từ 1.500 vào năm trước.
Đảo Hoàng tử Edward với mức tăng 15% khi lượng tiêu thụ của nó tăng lên gần 2.500 so với 2.100 trong năm 2018.
Nova Scotia đã trải qua mức tăng 27% cho khoảng 7.600 người nhập cư so với 6.000 vào năm 2018.
New Brunswick có mức tăng lớn nhất khi lượng tiêu thụ của nó tăng lên 6.000 so với khoảng 4.600 vào năm trước.

Đại Tây Dương Canada có thể đạt được một cột mốc quan trọng vào năm 2021

Atlantic Canada đang đi đúng hướng và đang tiến gần đến một cột mốc quan trọng. Họ cần phải chào đón khoảng 24.000 người mới đến để đạt tỷ lệ người nhập cư theo tỷ lệ tương ứng vào Canada. Giả sử nếu tiếp tục tăng số lượng người mới đến 20% trở lên mỗi năm, như đã làm gần đây, họ có thể đạt được cột mốc này vào đầu năm 2021.

Việc tăng phân bổ PNP của khu vực trong những năm gần đây là công cụ giúp thành công của việc nhập cư vào Đại Tây Dương Canada, cũng như AIPP.

Chính phủ liên bang hiện tại đã tuyên bố trong thư ủy nhiệm từ Bộ trưởng Di trú Marco Mendicino rằng sẽ biến AIPP thành một chương trình vĩnh viễn.

Kế hoạch cấp nhập cư 2019-2021 của Canada đặt mục tiêu tăng gấp đôi lượng AIPP từ 2.000 vào năm 2019 lên 4.000 vào năm 2020. Mục tiêu đầu vào của PNP cũng sẽ tăng lên 67.800 so với mục tiêu 61.000 vào năm 2019. Điều này có nghĩa là phân bổ PNP của Atlantic Canada sẽ có khả năng tăng vào năm 2020.

Do đó, chúng ta có lý do mạnh mẽ để tin rằng Atlantic Canada sẽ chào đón 6,5% người mới đến Canada trong những năm tới.​

Theo CIC News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!