5 cải cách quan trọng của chương trình EB-5 nhà đầu tư nên biết - EU Immi

5 cải cách quan trọng của chương trình EB-5 nhà đầu tư nên biết

Sở Di Trú Mỹ (USCIS) sẽ công bố luật chính thức vào ngày 24 tháng 7, mang đến một số thay đổi đáng kể trong Chương trình Đầu tư Định cư EB-5, đánh dấu lần sửa đổi luật quan trọng đầu tiên kể từ năm 1993. Quy định cuối cùng sẽ có hiệu lực vào ngày 21 tháng 11 năm 2019.

Những điều khoản trong luật chính thức bao gồm:

  • Tăng số tiền đầu tư tối thiểu;
  • Sửa đổi các tiêu chuẩn chỉ định khu vực việc làm (TEA);
  • Trao trách nhiệm cho cơ quan DHS trực tiếp quản lý chỉ định vùng TEA;
  • Làm rõ các thủ tục USCIS về việc loại bỏ các điều kiện thường trú; và
  • Cho phép người nộp đơn EB-5 giữ lại ngày ưu tiên của họ trong những trường hợp nhất định.

Theo chương trình EB-5, các cá nhân đủ điều kiện nộp đơn xin trở thành thường trú hợp pháp có điều kiện tại Mỹ nếu họ đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại ở Mỹ được chỉ định và đảm bảo tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cố định cho người lao động Mỹ có trình độ.

“Gần 30 năm trước, Quốc hội đã ban hành chương trình EB-5 để mang lại lợi ích cho người lao động Mỹ, thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ và hỗ trợ các cộng đồng chưa phát triển bằng cách khuyến khích đầu tư vốn nước ngoài tại Hoa Kỳ” – ông John Cuccinelli, Giám đốc USCIS cho biết. 

Ông cũng nói thêm: “Kể từ khi thành lập, chương trình EB-5 đã dần vượt ra khỏi những mục tiêu ban đầu của Quốc hội. Chúng tôi cải cách thông qua việc tăng mức đầu tư để giải quyết yếu tố lạm phát trong ba thập kỷ qua và hạn chế đáng kể sự suy giảm vốn đầu tư vào các khu vực nông thôn và thất nghiệp cao. Văn bản luật cuối cùng này sẽ củng cố chương trình EB-5 bằng cách đưa nó trở lại đúng mục đích của Quốc hội.”

Những thay đổi lớn đối với EB-5 trong luật sửa đổi bao gồm:

  • Tăng số tiền đầu tư tối thiểu:

Kể từ ngày có hiệu lực 21.11.2019, mức đầu tư tối thiểu tiêu chuẩn sẽ tăng từ 1 triệu USD lên 1,8 triệu USD, đây là lần tăng đầu tiên kể từ năm 1990 để bù đắp lạm phát. Điều luật này giữ mức chênh lệch đầu tư tối thiểu 50% giữa vùng TEA và ngoài TEA, do đó tăng số tiền đầu tư tối thiểu vùng TEA từ 500.000 đô la lên 900.000 đô la. Luật mới cũng quy định rằng số tiền đầu tư tối thiểu sẽ tự động điều chỉnh theo lạm phát cứ sau 5 năm.

  • Cải cách chỉ định vùng TEA: 

Luật chính thức mới nêu rõ các thay đổi đối với chương trình EB-5 để giải quyết sự gia tăng các khu vực thất nghiệp cao (việc cố tình thao túng ranh giới của khu vực TEA). Các khu vực này đã được tạo ra bằng cách kết hợp một loạt các vùng điều tra dân số với mật độ khác nhau để có được tỷ lệ thất nghiệp trung bình đủ điều kiện để xây dựng một dự án lớn.

Kể từ ngày có hiệu lực của luật chính thức, DHS sẽ loại bỏ thẩm quyền của tiểu bang trong việc chỉ định vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao; thay vào đó, DHS sẽ trực tiếp thực hiện các chỉ định này dựa trên các tiêu chuẩn được sửa đổi khi xác định vùng TEA dựa trên kết quả điều tra dân số. Những sửa đổi này sẽ giúp đảm bảo việc chỉ định TEA được thực hiện một cách công bằng, nhất quán và tuân thủ chặt chẽ mục đích của quốc hội là đầu tư trực tiếp vào các khu vực cần thiết nhất.

  • Làm rõ các thủ tục USCIS để loại bỏ điều kiện thẻ xanh (nộp đơn I-829): 

Người phụ thuộc là thường trú nhân hợp pháp phải nộp đơn I-829 độc lập để xóa các điều kiện về thường trú. Yêu cầu này sẽ không áp dụng cho những người phụ thuộc đã được đưa vào cùng đơn I-829 của nhà đầu tư chính.

  • Cho phép người nộp hồ sơ EB-5 giữ ngày ưu tiên của họ: 

Nhà đầu tư nhập cư có đơn xin nhập cư EB-5 đã được phê duyệt đơn trước đó, trong trường hợp họ cần nộp đơn thỉnh cầu EB-5 mới, họ sẽ có thể giữ lại ngày ưu tiên của đơn thỉnh cầu trước, có một số trường hợp ngoại lệ nhất định khác.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!