3 thành phố Canada chiếm lĩnh bảng xếp hạng 10 nơi đáng sống trên thế giới năm 2019 - EU Immi

3 thành phố Canada chiếm lĩnh bảng xếp hạng 10 nơi đáng sống trên thế giới năm 2019

Tổ chức Economist Intelligence Unit (EIU) đã công bố danh sách các thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2019, trong đó Canada chiếm đến 3 vị trí trong bảng xếp hạng.

Chỉ số Đáng sống Toàn cầu (Global Liveability Index) của EIU được công bố hàng năm thông qua việc xếp hạng 140 thành phố trên thế giới dựa trên 30 yếu tố định tính và định lượng gồm 5 hạng mục chính: Sự ổn định (25%), y tế (20%), giáo dục (10%), cơ sở hạ tầng (20%) cùng văn hóa và môi trường (25%). Dưới đây là 10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2019. 

1. Vienna, Áo

2. Melbourne, Úc

3. Sydney, Úc

4. Osaka, Nhật Bản

5. Calgary, Canada

6. Vancouver, Canada

7. Toronto, Canada

7. Tokyo, Nhật Bản

9. Copenhagen, Đan Mạch

10. Adelaide, Úc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!