fbpx
T2-T6 08:30-17:30
info@euimmi.vn
+84 96 167 56 50
Month

Tháng Tám 2020

Chương trình Thí điểm Nông nghiệp thực phẩm Agri-food (AFIP) chính thức triển khai

Chương trình Thí điểm Nông nghiệp thực phẩm Agri-food (AFIP) chính thức triển khai Chương trình nhập cư Canada được mong chờ từ năm 2019 đến nay là Thí điểm Nông nghiệp thực phẩm Agri-food AFIP đã chính thức được triển khai...
Read More →